Pyetje të Shpeshta

Lozha e Madhe e Kosovës
Pyetjet e Shpeshta
Lozha e Madhe e Kosovës

​Muratoria e Lirë ka domethënie të veçantë për secilin anëtar të saj. Për disa, ajo është për të forcuar dhe zgjeruar rrethin e miqësisë. Për të tjerët ajo është një rrugë për zhvillimin dhe përsosjen e vetvetes dhe për të kontribuuar për familjen, rrethin dhe shoqërinë në përgjithësi.

 • Çfarë është Muratoria e Lirë?

  Muratoria e Lirë është një ndër organizatat më të vjetra dhe më të mëdha jo-fetare, jopolitike, vëllazërore dhe bamirëse në botë. Ajo mëson njohjen e vetvetes përmes pjesëmarrjes në ceremoni progresive rituale. Anëtarët e saj duhet të jenë me qëndrim të lartë moral.

 • Sa gradë ekzistojnë në Muratorinë e Lirë?

  Muratoria e Lirë përbëhet nga tri gradë: Nxënës, Zejtar dhe Mjeshtër.

 • Cila është marrëdhënia e Masonerisë me fenë?

  Të gjithë Muratorët e Lirë pritet të kenë një besim fetar, por Muratoria e Lirë nuk kërkon të zëvendësojë fenë e Muratorit të Lirë. Ajo merret me marrëdhëniet ndërnjerëzore e jo me marrëdhëniet mes njerëzve dhe Perëndisë.

 • Sa Muratorë të Lirë janë gjithsej?

  Në mbarë botën, ka rreth gjashtë milionë masonë. Numri i tyre në Kosovë është dyshifror me tendenca të vazhdueshme të rritjes

 • Sa kushton anëtarësia në Muratorinë e Lirë?

  Kjo ndryshon nga Lozha në Lozhë. Si rregull, në çdo Lozhë paguhet një shumë në emër të anëtarësisë vjetore si dhe një shumë fillestare për pranim dhe gradim.

 • A ka gra në Muratori?

  Ne Lozhat e rregullta qe njihen nga Lozha e Madhe e Bashkuar e Anglisë (United Grand Lodge of England), e cila e ndjek shembullin e gurëgdhendësve mesjetarë, gratë nuk pranohen. Njëjtë veprohet edhe në Lozhën e Madhe të Kosovës.

 • Pse Muratorët e Lirë mbajnë veshjet e tyre?

  Veshjet me simbole masonike, të cilat i mbajnë Muratorët e Lirë gjatë punimeve të tyre rituale, kanë karakter historik dhe simbolik. Ashtu sikur një uniformë, ashtu edhe veshjet masonike tregojnë për gradën në organizatë të mbajtësit të tyre.