Pyetje të Shpeshta

​Muratoria e Lirë ka domethënie të veçantë për secilin anëtar të saj. Për disa, ajo është për të forcuar dhe zgjeruar rrethin e miqësisë. Për të tjerët ajo është një rrugë për zhvillimin dhe përsosjen e vetvetes dhe për të kontribuuar për familjen, rrethin dhe shoqërinë në përgjithësi.

Muratoria e Lirë është një ndër organizatat më të vjetra dhe më të mëdha jo-fetare, jopolitike, vëllazërore dhe bamirëse në botë. Ajo mëson njohjen e vetvetes përmes pjesëmarrjes në ceremoni progresive rituale. Anëtarët e saj duhet të jenë me qëndrim të lartë moral.

Të gjithë Muratorët e Lirë pritet të kenë një besim fetar, por Muratoria e Lirë nuk kërkon të zëvendësojë fenë e Muratorit të Lirë. Ajo merret me marrëdhëniet ndërnjerëzore e jo me marrëdhëniet mes njerëzve dhe Perëndisë.

Ne Lozhat e rregullta qe njihen nga Lozha e Madhe e Bashkuar e Anglisë (United Grand Lodge of England), e cila e ndjek shembullin e gurëgdhendësve mesjetarë, gratë nuk pranohen. Njëjtë veprohet edhe në Lozhën e Madhe të Kosovës.

Veshjet me simbole masonike, të cilat i mbajnë Muratorët e Lirë gjatë punimeve të tyre rituale, kanë karakter historik dhe simbolik. Ashtu sikur një uniformë, ashtu edhe veshjet masonike tregojnë për gradën në organizatë të mbajtësit të tyre.

Në mbarë botën, ka rreth gjashtë milionë masonë. Numri i tyre në Kosovë është dyshifror me tendenca të vazhdueshme të rritjes

Muratoria e Lirë përbëhet nga tri gradë:

  • Nxënës
  • Zejtar dhe
  • Mjeshtër

Kjo ndryshon nga Lozha në Lozhë. Si rregull, në çdo Lozhë paguhet një shumë në emër të anëtarësisë vjetore si dhe një shumë fillestare për pranim dhe gradim.