Libra Elektronike

MURATORËT E LIRË SOT
Mënyrë e të jetuarit dhe të menduarit

Shqipëroi dhe përshtati: Sh. Redo

Shtëpia Botuese: “Radical”

PARATHËNIE

Mbi Muratorinë e Lirë ndoshta keni lexuar ose dëgjuar diçka, qoftë kjo edhe në formë thashethemesh. Do t’ju lutesha që për një moment të lini mënjanë e të harroni paragjykimet që mund të keni dhe të lexoni me vëmendje rreshtat e mëposhtëm. Muratoria e Lirë nuk është as fe, as kishë, as sekt, as parti politike dhe as shoqëri konspirative. Është një bashkësi burrash me emër dhe nam të mirë. Me siguri do pyesni: kush është pikësynimi i saj? Ç’qëllim ka? Po jua tregoj. Ka si qëllim të edukojë Burra me ndjenjën e humanizmit dhe tolerancës. Megjithatë, për t’ia arritur kësaj, Muratoria e Lirë nuk ka as program, as urdhëresa dhe as mësime fetare. Në librin që keni në duar, botuar fillimisht në gjuhën gjermane, jam munduar të shpjegoj paraqitjen e jashtme dhe disa nuanca të vogla historike të Muratorisë së Lirë. Por, megjithatë, Muratoria e Lirë, në kuptimin më të mirë të fjalës, është shumë globale dhe përmbledhë rreth 50 000 Oda, në të gjitha anët e botës. Meqenëse e njerëzishmja dhe toleranca ende s’gjejnë hapësirë në vendet diktatoriale të planetit, Muratoria e Lirë nuk ekziston atje. Kjo, pikërisht në këto vende ku duhet të ishte e domosdoshme dhe sa më parë.

103 VII. Muratoria e Lirë italiane Mjeshtrit e ndërtimit të shtetit italian dhe Kurija 113 VIII. Muratoria e Lirë austriake 118 Patenta e Muratorëve të Lirë 123 Odat e Kufirit 126 Reformat sociale dhe ekonomike 130 Fillim i ri, 1945 132 Kisha dhe Muratoria e Lirë 134 Marrëveshja e Lishtenauerit (Lichtenauer) 136 Pasthënie 141 Pasqyra e zhvillimeve kohore 148 Literaturë ndihmëse 151 Regjistri i fotografive

Aleksander GIESE