Rreth Masonërisë së Lirë


Masoneria e Lirë është një nga organizatat më të vjetra dhe më të mëdha jo-fetare, jo-politike, vëllazërore dhe bamirëse në botë.

Rrënjët e saj e kanë zanafillën nga traditat dhe ritualet e muratorëve mesjetarë që ndërtuan katedralet, monumentet dhe kështjellat nëpër Evropë.

Fillo të mësosh më shumë për masonerinë duke eksploruar këtë faqe të internetit.

INTEGRITETI

Ne flasim hapur dhe mbajmë premtimet tona.

MIRËSIA

Ne kemi familjen në rend të parë,
por përpiqemi të luajmë rol kyç në komunitetet tona dhe dedikojmë kohë dhe mjete për aktivitete bamirësie me interes të përgjithshëm.

NDERSHMËRIA

Për tu berë mason duhet të jesh njeri i mirë me nam dhe emër të mirë. Masonët janë krenarë me vëllazërinë e tyre.

DREJTËSIA

Ne i trajtojmë të gjithë si të barabartë – dëgjojmë të tjerët, i respektojmë dallimet dhe punojmë për të arritur një bazë të përbashkët.

TOLERANCA

Ne i respektojmë mendimet e të tjerëve dhe sillemi me mirëkuptim ndaj tyre.

INTEGRITETI

Ne flasim hapur dhe mbajmë premtimet tona.

MIRËSIA

Ne kemi familjen në rend të parë,
por përpiqemi të luajmë rol kyç në komunitetet tona dhe dedikojmë kohë dhe mjete për aktivitete bamirësie me interes të përgjithshëm.

NDERSHMËRIA

Për tu berë mason duhet të jesh njeri i mirë me nam dhe emër të mirë. Masonët janë krenarë me vëllazërinë e tyre.

DREJTËSIA

Ne i trajtojmë të gjithë si të barabartë – dëgjojmë të tjerët, i respektojmë dallimet dhe punojmë për të arritur një bazë të përbashkët.

TOLERANCA

Ne i respektojmë mendimet e të tjerëve dhe sillemi me mirëkuptim ndaj tyre.