Slobodno Zidarstvo Na Kosovu

Nema dokaza o postojanju Masonskih Loza na Kosovu pre 2014. godine. Iako postoje elementi koji ukazuju da su tokom Otomanske Imperije u pojedinim gradovima na Kosovu postojala bratstva koja su delovala po masonskim pravilima, do danas nema dokaza o Masonskim Lozama koje su uspostavljene na Kosovu tokom vladavine Srpskog/Jugoslovenskog rezima..

U junu 2014. godine, zahvaljujući podršci albanske Velike Loze, osnovana je Loza Dardanija, koja je prva, regularna, dobro uspostavljena Loza na teritoriji Kosova. Zahvaljujuci zdravim(pozitivnim), kvantiativnim I kvalitativnim razvojem, u septembru 2016. i u novembru iste godine formirane su dve nove Lože: Loža Ex Oriente Lux i Loza Ulpijana. Sve tri od ovih Loza osnovane su i radile su do 2018. godine pod nadležnošcu Velike Lože Albanije, koja je regularna i prihvaćena od Velikih Loza u svetu, uključujući UGLE.

U junu 2017. godine, ove tri regularne, dobro organizovane i konstituisane Loze jednoglasno su odlučile da pokrenu aktivnosti za osnivanje Velike Lože Kosova.

U avgustu 2017. godine, tri Lože su jednoglasno usvojile rezoluciju kojom se naglašava pravo da tri kosovse Lože uspostave svoju Veliku Ložu u skladu sa Osnovnim principima priznavanja Velikih Loza i sa Starijim Zaduženjima.

17. Februara 2018. u svečanom ritualnom radu, uvodi se svetlost, a Velika Loža Kosova započela je sa radom kao jedina redovna velika loža na teritoriji Republike Kosovo.

Slobodno zidarstvo na Kosovu uključuje dosta članova različitih profila, etničkih grupa i religija. U ovakvom okruženju, u potpunoj harmoniji i bez razlikovanja okupljaju se pravnici, ekonomisti, doktori, arhitekti, inženjeri, profesori, službenici, državni službenici itd. i doprinose ličnom, grupnom i društvenom razvoju. Prosečna starost je 39 godina i sigurno je jedna od najmlađih na svetu. Masoni koji su rođeni na Kosovu, aktivni u različitim delovima sveta, pridružili su se Loži na Kosovu i doprinose razvoju zanatstva.