2017 godina je bila posebna godina za Slobodno Zidarstvo, godina u kojoj ovo tajno bratsvo za koje vlada veliko interesovanje i poštovano širom sveta, slavilo 300 godišnjicu svog osnivanja. Mnogi događaji pripisani su ovom redu a njihova uloga u periodu renesanse i prosvetiteljstva je ključna. Njihovi obredi i simboli ostaju misterija i nepoznati javnosti, iako bratstvo sada broji 6,5 milionačlana širom sveta.

KO SU SLOBODNI ZIDARI?
Smatra se da Slobodni Zidari poticu od srednjovekovnih kamenorezaca koji su izgradili katedrale I zamkove tog vremena. Da bi sačuvali tajne svog zanata, razvili su znake prepoznavanja znane samo njima kako bi održali znanje u okviru svog kruga.

Danas, Slobodni Zidari i više nisu uključeni u izgradnji. Oni streme ka predstavljanju etičko-filozofskog toka koji se kroz alegoriju i simbole bavi poboljšanjem društva – počev od poboljšanja pojedinca.

PRVA VELIKA LOZA
Iako je sačuvao svoje stare tradicije i rane rituale, moderno slobodno zidarstvo ima simbolički karakter i kao takvo se zove “Slobodno špekulativno zidarstvo”. Kao pocetak svoje simboličke aktivnosti, prepoznaje datum 24. juna 1717. godine, kada su se četiri lože u Londonu sastale na zajedničkoj večeri u taverni “Goose and Gridiron” u ulici St. Paul’s Churchiard, stvarajući prvu Veliku Lozu u svetu, danas poznatu kao Ujedinjena Velika Loza Engleske.

Značaj ovog dostignuća je višestruka za Slobodno Zidarstvo, ali ono što je značajnije je da je ovaj akt utro put za strukturiranu organizaciju Slobodnog Zidarstva širom sveta. Ovo je postavilo temelje prve kosmopolitske

građanske organizacije, koja je sa 300-godišnjom tradicijom možda jedina grupacija za koju se može reći da je našla formulu samoodrživosti.

Veliki broj Istoricara prihvata cinjenicu da je Slobodno Zidarstvo kljucna manifestacija u periodu prosvetljenja I cesto se smatra jednim od najbitnijih faktora uspeha ove ere. Slogan Prosvetiteljstva-‘Sloboda-jednakost-bratstvo’ izgovorena od strane politicara cesto puta zvuci kao demagogija, dok u Slobodnom Zidarstvu je vekovna praksa.

Smatra se da je Slobodno Zidarastvo stvorilo odgovarajuci prostor za debatu i razmenu ideja zahvaljujuci specificnom strukturalnom sistemu Loze. Ova tradicija rasprave je osnova pozitivističke nauke, nasuprot sofisticističkoj debati u rečniku, koja se javlja samo na profanskoj akademiji.

Veruje se da je taj duh pozitivističke rasprave, u svojoj

srzi, Slobodni Zidari su nasledili od njihove brojne braće, naučnika, a akademija je kasnije usvojila ovaj metod, uzimajući ga upravo iz žive prakse Masonskih Loza.

Smatra se da je forma danasnjeg civilnog drustva stvorena pod uticajem Masonskih Loža.

SLOBODNO ZIDARSTVO NA ALBANSKIM TERITORIJAMA

Početak Slobodnog Zidarstva u našim zemljama, datira iz vremena Nacionalne renesanse. Iako do danas ne postoje detaljne studije koje bi odredile našu ulogu u Nacionalnoj renesansi, činjenica da je veliki broj ličnosti učestvovao u prosvetljenju I Masoneriji, omogučava nam da shvatimo koliko je njihova uloga doprinela razvoju ovog perioda.

Rumunski istraživač Adrian Majuru, u svojoj knjizi “Albanski Bukurešt” – podržava teoriju da je albansko nacionalno prosvetljenje počelo da dobija na kvalitetu, organizacionom nivou i ozbiljnosti, kao rezultat organizovanja I učesca albanskih patriota u masonskim ložama.

Prema Majurusu, prva albanska Loža – poznata kao “Prvo bratstvo” – osnovana je 1875. godine u Zagaziku (Egipat) pod rukovodstvom Korcara Nikola Naca. Kao i mnogi drugi Albanci, Naco je odabrao Egipat kao pogodno mesto za vršenje svoje patriotske aktivnosti, obzirom da je u tom periodu državom vladala albanska dinastija Mehmeta Ali Paše.

Od 1877. godine počela je sa radom u Bukureštu, još jedna Albanska Masonske Loža- osnovao je Naco – pod nazivom “Svetlost” koja je uključivala albanske patriote koji zajedno sa svojom bračom, rumunskim masonima, pokušavaju da stvore uslove za uspostavljanje albanske države.

Neosporni dokazi otkrivaju da je čak i kreator albanske države Ismail Kemali – bio mason, iniciran u jednoj od talijanskih loža tog vremena, za koju se veruje da je pomagala u procesu nezavisnosti Albanije.

Postoje i jasani dokazi o članstvu Vaso-paše i Nikole Ivanaja u Masonskom bratstvu. Drugi je osnovao “Masonski trougao Drača” 14. aprila 1914 pod imenom “Shqypnija”. Masonski trougao Drača u 1914. se sastojala od 20 članova, među njima: dr KOTTA, Anastasio Thoki Rauf Fico i Mazar-beg. Takodje, Masonski trougao Vlora je bio veoma aktivan a njegovi članovi pored drugih patriota su bili: Abdullah Ibrahimi, Pertaf Voshtina, Qazim Kokoshi i Rexhep Efendia.

Postoje indicije da je veliki deo ucesnika Nacionalnog pokreta prosvetiteljstva pripadao Masonima, kao što su Faik Konica i Naim Frasheri, a kasnije i neki ministri iz vlade Ismaila Kemalia, ali za te tvrdnje još uvek nema dovoljno dokaza.

VAŽNE LIČNOSTI SLOBODNOG ZIDARSTVA
Slobodno zidarstvo je bilo zabranjeno u komunističkoj Albaniji, kao i na albanskim teritorijama bivše Jugoslavije.

Prve regularne lože u Albaniji su osnovane 2011. Velika Loža Albanije osnovana je u oktobru 2011. godine, koju priznaju najvažnije Velike Loze u svetu, uključujući priznanje Velike Lože Engleske

Prva regularna Masonska Loza na Kosovu je osnovana u junu 2014. godine uz pomoć Velike Lože Albanije i preimenovana u “Dardania”.
Slobodni Zidari dali su svetu mnoge važne ličnosti, kao što su Volta, Mocart, George Washington, Simon Bolivari, Winston Churchill, Goethe, Lezingu itd.

Drugi govori da masonorstvo nije nešto proizvoljno ili nepotrebno, ali to je nešto neophodno, zasnovano na ljudskom i građanskom društvu.

Ostaje da se vidi da li će I kako dalji razvoj Slobodnog Zidarsva na albanskim teritorijama biti u mogućnosti da ispuni svoju nameru- da stvori dobre ljude – boljima